קשרי משקיעים

GOLF&Co הנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה.

הקבוצה מונה 14 רשתות מובילות:
GOLF, POLGAT, INTIMA, GOLF Kids&Baby, GOLF&Co, Max moretti, Blue Bird, KITAN, Sprint,  ADIKA, TOPSHOP, TOPMAN MISS SELFRIDGE, DOROTHY PERKINS

חברי הנהלה:

רביב ברוקמאייר – מנכ"ל
שמעון חדד –COO מנהל IT ולוגיסטיקה
אולי עזריה – סמנכ"ל כספים
אבי וזנה – מנהל רשתות
דן יעבץ – מנהל מוצר
נועה שומרוני גל – מנהלת משאבי אנוש
ויקטוריה קס פינקלשטיין – Head of design גברים
סיגל כספי – מנהלת מסחרית Golf&Co
יונתן בירנפלד – יועץ משפטי ומנהל נכסים
ברוך לוין – חשב
דודו שטיינמן – קב"ט

פרטים ליצירת קשר בנושא שרות לקוחות:

טלפון: 073-7099999

קישורים:
– קישור למידע על החברה והמלצות אנליסטים באתר    globes
– למידע על מניות גולף לחצו על אחד הקישורים :logo bizportal globes
פרטים ליצירת קשר בנושא קשרי משקיעים בלבד:

מור דגן – קשרי משקיעים בע"מ

מייל משרדי: mor@km-ir.co.il

 דוחות כספיים:

 

הודעה בדבר כינוס אסיפה מיוחדת ביום 22.12.2016

למידע נוסף, ראה הדוח המיידי של החברה מיום 30 בנובמבר 2016 (מספר אסמכתא 2016-01-134908), שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת: http://maya.tase.co.il