תנאי שימוש

 • אתר קבוצת גולף אנד קו (להלן: "האתר") שבבעלות חברת גולף א.ק. בע"מ (להלן: "החברה"), משמש כאתר הרשמי של החברה ומאפשר לציבור הגולשים באינטרנט לצפות בקטלוג הקולקציות,  לתקשר מול החברה בנושאים שונים ולרכוש מוצרים ושירותים אותם תציע החברה למכירה באמצעות האתר מעת לעת.
 • כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם הנכנס לאתר (להלן – "הרוכש") מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 • לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתחייב לא לעשות כל שימוש באתר.
 • בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

 

קניה באתר 

 • החברה מאפשרת לרוכש לרכוש כרטיס מתנה (להלן "השובר")  באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה (להלן "הקניה").
 • כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות על הרוכש להחזיק ברשותו ולהיות בעליו של כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. כמו כן על הגולש להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה התחייב הרוכש.
 • במהלך הקניה יש תחילה לבחור את המוצר או השירות ולעדכן את הפרטים של מקבל השובר וסכום המתנה כפי שיהיה נקוב על השובר ולספק פרטים על הרוכש כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
 • הגשת פרטים אישיים כוזבים ו/או שימוש במספר כרטיס אשראי גנוב הינו עבירה פלילית, ונגד מגישי פרטים כוזבים ו/או עושי שימוש במספר כרטיס אשראי גנוב יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר או לחברה או לכל צד שלישי.
 • קונים בקונים ב- 350 ₪ ומשלמים רק 250 ₪ על מגוון פריטי טקסטיל וכלי בית! המבצע בכפולות של 350 ₪ ממחיר התווית המקורי. מינימום 300,000 פריטים במלאי. אין כפל מבצעים והנחות. ט.ל.ח. עד גמר המלאי
 • הזמנות שיתקבלו באתר בשישי ושבת, יהיו מוכנות ביום ראשון.

 

תשלום, אספקה ואחריות.

 • החיוב באשראי, במידה ואושר ע"י חברת האשראי, הינו מידי.
 • הסכומים הנקובים באתר הינם כוללים מע"מ אלא אם צוין אחרת במפורש.
 • אספקת השובר תבוצע בגמר הפעולה ולאחר החיוב באופן של שליחת הדפסה למדפסת המוגדרת במחשב הרוכש.
 • באחריות הרוכש לוודא שברשותו מדפסת צבעונית ותקינה וביכולתו להדפיס את השובר בצורה ברורה וצבעונית (החברה אינה תכבד שוברים שהודפסו לא תקין או בשחור לבן).
 • השובר המודפס דינו ככסף מזומן.  אובדן השובר לא מחייב את החברה להחזיר את תמורתו למעט במצב שהוכח שלא נוצל.
 • השובר ניתן למימוש בכל חנויות החברה ככרטיס מתנה אך ורק על ידי מקבל השובר שפרטיו רשומים על גבי השובר. על מקבל השובר להזדהות במעמד המימוש בתעודת זהות או רישיון נהיגה עם תמונה, ולספק פרטים אישיים נוספים כגון כתובת ומספר טלפון.
 • חסימה/ביטול השובר והחזרת הסכום שחויב לגולש תיעשה בתנאי שהשובר לא מומש.

 

תנאים כלליים

 • אתר זה, וכל המידע הכלול בו, לרבות הסימנים המסחריים, הוא זכות יוצרים של החברה. לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ללא אישור בכתב ומראש של החברה למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד. בנוסף, הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (להלן – "סימן מסחר") הינם קניינה הבלעדי של החברה (או שהיא בעלת הרישיון לשימוש בסימן מסחר זה ), בין אם רשומים ובין אם לאו. אין באמור באתר זה כדי להיות אישור או זכות להשתמש בסימן מסחר כלשהו של החברה ללא אישורה המוקדם בכתב.
 • החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית של הרוכש או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר, לבטל את הקניות ולהשיב לרוכש את ערך השובר שלא מומש על פי שיקול דעתה ו/או במידה ויתברר לה שמתבצעת פעילות בלתי חוקית.
 • החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש שובר באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בדרך אחרת.
 • החברה רשאית להפסיק או למנוע את ההתקשרות או הגישה של הרוכש לכל חלק שהוא באתר בכל שלב.
 • החברה תוכל לשנות, מעת לעת, את מבנה האתר, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו- הכול בלא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל רכישת שירותים שבוצעה על ידי הרוכש, בין היתר אם יתברר לה שמתבצעת פעילות בלתי חוקית.
 • החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
 • כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תתברר בישראל, בבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד.
 • לבירורים ושאלות ניתן לפנות למשרדי החברה בטלפון 03-6451515 או באמצעות "צור קשר" באתר.